Vereniging Nederlandse Kerftabakindustrie

Nederlands - English

De VNK is de branche organisatie van de in Nederland gevestigde kerftabakindustrie.

De vereniging heeft tot doel het behartigen van de belangen van deze industrie op het gebied van onder meer accijns en productregulering. De vereniging fungeert hierbij als gesprekspartner voor overheid, politiek, media en andere betrokken instanties.